Київський Олень

Легендарна бригада пояснює у коміксах

Кодекс етики


У своїй діяльності Київський Олень базується на єдиному стандарті роботи – Кодексі етики українського журналіста

 1. Свобода слова та висловлювань є невід’ємною складовою діяльності журналіста
 2. Служіння інтересам влади чи засновників, а не суспільства, є порушенням етики журналіста
 3. Журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини
 4. Висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо звинувачених
 5. Журналіст не розкриває своїх джерел інформації, окрім випадків, передбачених законодавством України
 6. Повага до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти та події є найпершим обов’язком журналіста
 7. Інформаційні та аналітичні матеріали мають бути чітко відокремлені від реклами відповідною рубрикацією
 8. Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу тощо, не повинна фальсифікувати зміст
 9. Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного
 10. Точки зору опонентів, у тому числі тих, хто став об’єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано
 11. Не допускається таке вибіркове цитування соціологічних досліджень, яке призводить до викривлення змісту
 12. Журналіст зобов’язаний зробити все можливе для виправлення будь-якої поширеної інформації, якщо виявилося, що вона не відповідає дійсності
 13. Журналіст не повинен використовувати незаконні методи отримання інформації
 14. Плагіат несумісний із званням журналіста
 15. Ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання
 16. Журналіста не можна в службовому порядку зобов’язати писати чи виконувати будь-що, якщо це суперечить його власним переконанням чи принципам
 17. Незаконне отримання журналістом матеріальної винагороди чи будь-яких пільг за виконаний чи невиконаний журналістський матеріал є несумісним із званням журналіста
 18. Журналіст має бути особливо обережним при висвітленні питань, пов’язаних із дітьми
 19. Свідоме порушення норм журналістської етики є абсолютно несумісним з професійною журналістикою

© Київський Олень 2024
Майже щоденне пізнавально-розважальне медіа не для олдів. Формати: комікси і короткі відео. Мінімум тексту, максимум мемасиків 🦌

Зроблено в Україні 🇺🇦